Wymiary komina z cegły są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa budynku. Profesjonalne wykonanie komina jest niezbędne, ponieważ wpływa na komfort mieszkania w domu. Użycie niewłaściwych materiałów lub błędy podczas budowy mogą prowadzić do problemów, takich jak zmniejszona efektywność przewodów dymowych i wentylacyjnych, przecieki dachu w miejscu łączenia z kominem, a nawet do zagrożenia dla stabilności konstrukcji budynku z kominem. Aby zapobiec tym problemom, należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, jak również instrukcji i wytycznych technicznych dostarczonych przez producenta systemów kominowych.

Fundament dla komina z cegły

Podstawą każdego komina, w tym komina z cegły, jest jego fundament. Zazwyczaj wykonuje się go z zbrojonego betonu, formując prostopadłościan o minimalnej wysokości trzydziestu centymetrów. Ważne jest, aby fundament wystawał poza zarys komina od każdej strony o co najmniej piętnaście centymetrów. Bezpośrednio pod fundamentem znajduje się warstwa izolacyjna, która jest położona na tzw. „chudziaku”, czyli betonie podkładowym przygotowanym wcześniej.

Budujemy komin właściwy

Trzon komina, czyli jego główna część, rozpoczyna się od etapu murowania z pełnej cegły, po zbudowaniu fundamentu. Do murowania stosuje się zaprawę cementowo-wapienną, a całą powierzchnię komina należy otynkować. W przypadku wyboru pełnej cegły klinkierowej, konieczne jest użycie specjalistycznej zaprawy.

Wymiary komina z cegły muszą uwzględniać minimalne rozmiary przewodów kominowych, które wynoszą 14 x 14 centymetrów, co odpowiada wymiarowi cegły wraz ze spoinowaniem. Możliwe są również inne wymiary przekroju, na przykład 14 x 20 centymetrów, zależnie od funkcji i długości przewodów.

Podczas murowania komina z cegły często stosuje się metodę wiązania „wozówkowego”, charakteryzującą się przesunięciem spoin o pół cegły, co zapewnia stabilność konstrukcji. Powierzchnia przewodów kominowych powinna być gładka, bez żadnych nierówności. W przypadku konieczności odchylenia przewodu od pionu, cegły układa się prostopadle do kierunku nachylenia.

Grubość przegród w przewodach kominowych powinna wynosić co najmniej jedną cegłę, czyli około dwunastu centymetrów, co jest również zalecane dla ścianek wewnętrznych. Jeśli przewody kominowe biegną przez zewnętrzne ściany budynku lub nieocieplone poddasze, zewnętrzne ściany komina powinny być pogrubione do dwudziestu pięciu centymetrów, aby zapewnić odpowiednią izolację i wytrzymałość.

Organizacja przewodów w kominie z cegły

Aby zredukować straty ciepła, efektywnym rozwiązaniem jest skoncentrowanie przewodów – dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Taka organizacja przewodów poprawia ich efektywność i minimalizuje utratę ciepła.

W sytuacji, gdy komin ma konstrukcję samonośną, czyli jest to komin wolnostojący, należy go oddzielić od przestrzeni stropu. Jeżeli natomiast komin jest integralną częścią ściany nośnej, istnieje możliwość oparcia na nim belek stropowych.

Podczas budowy komina, gdy ten wznosi się już ponad dach, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej wysokości komina, aby osiągnąć właściwy ciąg kominowy. Jeśli dach ma nachylenie do dwunastu stopni, koniec przewodu kominowego powinien wznosić się co najmniej sześćdziesiąt centymetrów powyżej kalenicy. W przypadku dachów o większym nachyleniu, zwłaszcza pokrytych materiałami łatwopalnymi jak strzecha czy drewniany gont, konieczne jest również umieszczenie wylotu przewodu na wysokości minimum sześćdziesiąt centymetrów nad kalenicą.

Jeżeli dach pokryty jest materiałami mniej podatnymi na pożar, takimi jak dachówka bitumiczna, blacha, dachówka ceramiczna czy betonowa, wyloty przewodów mogą być umieszczone na wysokości trzydziestu centymetrów nad dachem, pod warunkiem zachowania odległości metra od obudowy komina do powierzchni dachu.

Podsumowując

Odpowiednie wymiary komina z cegły i profesjonalne wykonanie komina z cegły są fundamentalne dla efektywności, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania budynku. Nieprawidłowy dobór materiałów lub błędy w procesie budowy mogą skutkować szeregiem problemów, w tym obniżeniem wydajności systemów dymowych i wentylacyjnych, przeciekami dachu oraz potencjalnym zagrożeniem dla stabilności konstrukcyjnej budowli. Aby uniknąć tych komplikacji, kluczowe jest przestrzeganie przepisów prawnych oraz zaleceń technicznych od producentów systemów kominowych, co gwarantuje długotrwałą funkcjonalność i bezpieczeństwo komina.

5/5 - (2 votes)

Autor: Dawid Wypych